Nedo Rinpocze

Nedo Kulha (Kuchung) Rinpocze urodził się w 1962 r. w Pema Thang, w Himalajach. W wieku 10 lat został rozpoznany przez XVI Karmapę jako VI inkarnacja poprzedniego Nedo Rinpocze, Shedruba Nyedun Chokyi Senge. W tym samym roku został formalnie uznany przez Dilgo Czientse Rinpocze, otrzymał przysługujący mu tytuł, szaty oraz imię Karma Thinley Yongdu Kunchab Palzangpo. W wieku 14 lat złożył ślubowania mnisie i przez kolejne lata uczył się, studiował i otrzymywał przekazy najróżniejszych praktyk od samego XVI Karmapy lub pod jego bezpośrednim nadzorem.

W wieku 18 lat, XVI Karmapa wysłał go do Ladakhu, do klasztoru Thubten Chokhor Ling. Rinpocze przez trzy lata  opiekował się tym klasztorem, jego mnichami, udzielał nauk i inicjacji, również lokalnej ludności.

W 1982 roku wrócił do Rumteku by kontynuować trzyletnie odosobnienie pod kierunkiem Bokara Rinpocze, mistrza odosobnień. Praktykował tantry przekazane przez Marpę, sześć jog Naropy, Mahamudrę. Otrzymał również wiele innych przekazów nauk, inicjacji, instrukcji Mahamudry i Maha Ati. W wieku 21 lat, na ręce XVI Karmapy złożył pełne ślubowania. Jego nauczycielami są również Dilgo Czientse Rinpocze, Urgyen Tulku Rinpocze, Riwa Saljay Rinpoche, Tsurpu Dupon Dechen Rinpocze.

W wieku 25 lat, wypełniając wolę XVI Karmapy został mianowany i ukoronowany przez czterech dzierżawców linii Kagyu, Mistrzem Wadżry, Dorji Loponem Dharma Chakra Centre – klasztoru Rumtek. Tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję pełni do dziś. Jako Mistrz Wadżry, Rinpocze dba o zachowanie przekazu i tradycji Kagyu. To spod jego ręki wychodzą m.in. wyśmienici tancerze rytualnych tańców lamów. Ma pod swoją opieką ponad 200 mnichów. Rinpocze jest również odpowiedzialny za całą aktywność Karma Kagyu w Sikkimie.

lama-ole-nydahl-01

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl jest jednym z niewielu wysoko wykwalifikowanych lamów i nauczycieli medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu na Zachodzie. Wraz z żoną Hannah zostali w 1969 roku pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy.

Po trzech latach studiowania buddyjskiej filozofii, nauki medytacji oraz po otrzymaniu przekazu wyjątkowej dla Diamentowej Drogi praktyki świadomego umierania (tyb. Poła), Ole Nydahl na prośbę XVI Karmapy rozpoczął nauczanie buddyzmu w Europie. Od tego czasu Lama Ole Nydahl, podróżując z naukami po całym świecie, przekazuje błogosławieństwo linii, dając wykłady niemal każdego dnia w innym mieście. Jego głębokie doświadczenie, wiedza i świeży, dynamiczny styl nauczania, inspirują tysiące ludzi przychodzących na jego wykłady i uczestniczących w prowadzonych przez niego kursach medytacyjnych. Przekazywane przez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak głęboko zainspirowały ludzi, że spotykają się, by wspólnie studiować oraz medytować w ponad 600 ośrodkach w 44 krajach na świecie.

Lama Ole Nydahl jest autorem wielu książek, m.in.: „O naturze rzeczy”, „Budda i miłość”, „Buddowie dachu świata”, „Dosiadając tygrysa”, „Wielka Pieczęć”.

Buddyzm

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia.

W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Każdy przekaz, metoda, medytacja i wiedza w tej linii pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od Buddy. Po jego śmierci najwyższe nauki były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa. Następnie zostały przetłumaczone i przeniesione do Tybetu przez Marpę i rozwijały się dzięki aktywności Milarepy i Gampopy.

Od XII wieku odpowiedzialność przekazywania nauk spoczywa na linii Karmapów. Dzisiaj głową Karma Kagyu jest J.Ś. XVII Karmapa Taje Dordże. A nauczyciele – wykształceni przez jego poprzednika XVI Karmapę – tacy jak Szamar Rinpocze, Szerab Gjaltsen Rinpocze i Dzigme Rinpocze oraz Lama Ole Nydahl uczą w wielu ośrodkach Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu na świecie.

Więcej informacji: www.buddyzm.pl